Hållbarhetspolicy Signode Industrial Group AB

Signode Industrial Group AB:s mål är att skapa värde genom utveckling, tillverkning och försäljning av bandstålsprodukter. Denna verksamhet skall bedrivas med fokus på sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Bolaget avser därmed att bidra till ett hållbart samhälle genom att bedriva sin verksamhet på ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart sätt.

SIG AB:s vision är att kontinuerligt arbeta med de hållbarhetsperspektiv som vi kan påverka. Detta genom att utveckla våra tillverkningsprocesser till att bli mer energi- och resurseffektiva samt erbjuda resurseffektiva servicetjänster.

Alla våra medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet, både internt och externt. Vår målsättning är att inspirera och påverka kunder och leverantörer till att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Signode Industrial Group bedriver sin verksamhet i enlighet med de högsta etiska normerna gällande korruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.

David Håkansson, VD
2018-06-18