Verksamhetspolicy Signode Industrial Group AB

Signode Industrial Group ska växa genom utmärkt och marknadsledande kvalitet, med utpräglad serviceinriktning till våra kunder. Förmågan att uppfylla kundernas önskemål är avgörande för företagets framtida utveckling.
För att nå våra mål genomför vi kontinuerligt förbättringar av organisation, produktportfölj, produktionsprocess och miljö. Det skall vara inspirerande och utvecklande att arbeta hos oss och företagets framgång bygger på medarbetarnas öppenhet för förändring, kompetens och trivsel.

Lennart Bångman
VD
2016-06-27