Fusionen mellan Buseryds Bruk AB och Signode Sverige är nu klar.

 

signodeburseryd

Burseryds Bruk AB och Signode AB har genomfört en fusion av sina verksamheter.

Det nya företaget kommer att erhålla namnet Signode Industrial Group AB

Exempel på våra egna varumärken är Burseryds Bruk, Strapex samt Signode. Vår bolagssammanslagning kommer att göra oss till en ännu starkare aktör på den svenska marknaden.