Lång erfarenhet av valsning och varmförzinkning

Burseryds Bruk tillverkar kallvalsade bandstålsprodukter som säljs via egen försäljningsorganisation. Vi arbetar inom produktområdena kabelband, vintunneband, industriband, varmförzinkande band och emballageband.

Läs mer om våra produktion

Sedan 2014 ingår Burseryds Bruk i Signode Industrial Group. Signode går i främsta ledet när det gäller förpackningsutveckling.
Vi förser våra kunder med avancerade lösningar som ger en ökad effektivitet, förbättrad godssäkerhet och reducerade kostnader.


Strapex erbjuder branschspecifika lösningar för att säkra och skydda dina varor under hantering, lagring och transport.

Signode erbjuder kvalitetsutrustning för sträckfilmning, bandning, och märkning samt kantskydd och luftkuddar för gods.

Orgapack är en världsledande aktör inom tillverkning av handverktyg, maskiner och systemlösningar för transportsäkring.