Kvalitet och Miljö

Burseryd är naturskönt beläget, bland sjöar och skogar i västra Småland. För att minska påverkan på vår omgivning arbetar vi kontinuerligt med miljöförbättrande åtgärder. Burseryds Bruk är certifierade enligt kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Vi är också ett auktoriserat varmförzinkningsföretag.

Vi har en hög servicegrad och en flexibel organisation. Att hjälpa våra kunder med materialutveckling är en viktig del i vårt arbete. Det sporrar båda parter till ständiga förbättringar och därigenom stärkta positioner på marknaden.