Historia

Burseryds Bruk grundades redan 1910 av familjen Josefsson. Inledningsvis bestod tillverkningen av tråd, spik, staglinor och taggtråd. Med tiden förändrades inriktningen på produktionen till kallvalsat bandstål – vilket är vår kärnverksamhet även idag.

Företaget förblev i familjens ägo ända fram till 1975 då svetsföretaget ESAB tog över som ny ägare för att säkerställa tillgången till tunt kallvalsat material för tubrod-elektroder, en viktig komponent i produktportföljen hos ESAB.

1982 sålde ESAB Burseryds Bruk vidare till Cyklop GmbH. Den nye ägaren hade starkt fokus på tillväxt och export. I början av 1980-talet påbörjade Burseryds Bruk, som på den tiden exporterade dryga 15 % av sina produkter, resan mot dagens exportandel som nu ligger på ca 75 % av den totala omsättningen.

1995 bytte Bruket återigen ägare. Den här gången var det amerikanska ITW som tog över och höll i rodret under nästan 20 år. Tiden med ITW präglades av ökad resultatförbättring och starkt fokus på effektiviseringar.

2014 köpte Carlyle Group det industrisegment i vilket Burseryds Bruk ingick. Med sin tillverkning av stålemballageband utgör Bruket en stark komponent i det nybildade Signode Industrial Group som förutom Signode – även består av andra kända varumärken som t.ex. Strapex och Orgapack.

2018 såldes Industrisegmentet igen, denna gång till Crown Holdings som är specialiserade på olika förpackningslösningar. Signode Industrial Group fortsätter dock att verka som ett stand alone company med sina välkända varumärken.

Burseryds Bruk har en stark lokal förankring då en majoritet av de anställda är bosatta på orten eller i dess närhet. Det hör inte till ovanligheterna att ha en anställningstid på omkring 30 år och att flera generationer arbetar sida vid sida. På Burseryds Bruk strävar vi efter ett gott arbetsklimat, säkerhet i arbetet och uppmuntrar personalen att utvecklas och ständigt förbättra sin arbetsplats.

Ständiga förbättringar är ett nyckelord som genomsyrar hela verksamheten, något alla på Burseryds Bruk och även våra kunder drar nytta av.