Verksamhetspolicy Signode Industrial Group AB

Signode Industrial Group ABs verksamhet bygger på tillverkning och utveckling av bandstålsprodukter tillsammans med försäljning av systemlösningar vad gäller förpackning av gods till industrin. Allt med utmärkt och marknadsledande kvalitet och med en utpräglad service inriktning gentemot våra kunder. Vår förmåga att uppfylla våra kunders önskemål är avgörande för vår framtida utveckling

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete verkar vi för en god arbetsmiljö och minimerar risken för olycksfall.
Våra medarbetares säkerhet är ytterst vårt ansvar.

Signode Industrial Group AB skall fortsätta växa och utvecklas genom att effektivt ta tillvara på våra kunders önskemål. Vi skall tillverka konkurrenskraftiga produkter i rätt kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan, där teknisk möjligt och ekonomiskt motiverat.

För att nå våra mål genomför vi kontinuerligt förbättringsåtgärder gällande organisation, produktportfölj, produktionsprocess och miljöarbete.

Samtliga våra medarbetare är utbildade och har den kunskap som fordras för att framgångsrikt verka i vår omgivning.

David Håkansson, VD
2017-05-01