Vår produktionskedja

Varmvalsad råvara

Produktionen startar i vårt bredbandskärverk. Där skärs de stora, ca 12 ton tunga bredbandsringarna till förutbestämda bredder som skall användas i fortsatt produktion. De skurna ringarna transporteras till förvalsningen där två större valsverk valsar materialet till förutbestämd tjocklek för emballageband, industriband och kabelband.

Emballageband

Material för tillverkning av emballageband går till någon av våra 3 emballagebandslinjer där de skärs, avgradas och lackeras alternativt blåanlöps. Banden hasplas sedan upp till det utförande som kunden beställt.

Industriband

Industriband kan processas på olika sätt.
Efter förvalsning kan de glödgas, skäras , eftervalsas eller eftervalsas med rundvalsad kant. Kombinationer av de olika processerna är vanligt.

Kabelband

Kabelband har samma framtagningssätt före varmförzinkning som industriband. Produktionen omfattar sträckglödgningsugn, zinkbad och slutligen haspling. Zinkmängden justeras med hjälp av luftknivar.

Varmförzinkade band

Varmförzinkade band har annat framtagningssätt. Det varmvalsade råmaterialet skärs och rundas med valsning. Justering av tjocklekstolerans därefter till varmförzinkningslinjen för band med tjocklek 2-6 mm.